خلاقیت چه نقشی در كسب و كار دارد

خلاقیت چه نقشی در كسب و كار دارد

خلاقیت و نوآوری همیشه میتواند به مانند یك راه گشا عمل كند. گستره ی بزرگ خلاقیت در هر حوزه ای وجود دارد و این خلاقیت و روحیه ی خلاقانه همیشه طرفداران بیشتری را سمت خود جلب می نماید.


خلاقیت برای جذب مشتری از راه های متفاوتی امکان پذیر است. طراحی سایت یکی از رسانه هایی است که امکان دیده شدن خلاقیت شما را به وجود می آورد. طراحی یک سایت خلاقانه با هدف جذب مشتری معمولا در لیست اهداف کاری بسیاری از شرکت های بزرگ کنونی وجود داشته که بتواند مشتریان اینترنتی را هم به مشتریان خود تبدیل کند. خلاقیت نه تنها در طراحی سایت بلکه میتواند در طراحی لوگو تیزر های تبلیغاتی هم نمود داشته باشد. بسته به اینکه چه نوع روشی را برای نشان دادن خلاقیت خود بر می گزینید دامنه ی عملکرد ها وسیع است و در هر حوزه مشتریان مربوط به خود را جذب می کند.
شاید به خود بگید طراحی سایت به خصوص در سال های اخیر بسیار فراگیر شده و راه مناسبی برای خلاقیت در کسب و کار شما نیست. اما قطعا این طرز تفکر یک فرد خلاق نیست. خلاقیت می تواند در محدود ترین شرایط هم بروز کند و ذات خلاقیت همین است که می تواند در بسیاری از موقعیت و شرایط رایج و روتین تفاوت و تنوع ایجاد کند.
فرد خلاق از هر شرایط و موقعیتی برای خلق و استفاده از خلاقیت بهره می برد. محدودیت ها موجب بروز بیشتر خلاقیت های می شود. حال چه در بحث طراحی سایت که دامنه ی عملکرد وسیعی دارد و دست فرد خلاق را بسیار باز می گذارد.
خلاقیت و بروز و ارائه ی آن نیازی به گستردگی ندارد. حتی در محیط های کوچک و محلی هم می توان استارت یک خلاقیت را زد تا کم کم شناخته شود. به طور مثال شما صاحب فعالیت کوچکی در شهر ستان کرج هستید، در ابتدا به سراغ روش های بزرگ و خلاقیت های عظیم نروید. یک خلاقیت کوچک هم در ابتدا بسیار مفید می تواند باشد البته به شرط معرفی و عرضه ی مناسب. اولین قدم موثر می تواند برای کسب و کار شما
طراحی سایت در کرج باشد. با طراحی سایت خلاقانه شما می توانید مشتری های اطراف حیطه ی کاری و شهر خود را جذب کنید و کم کم به سراغ گستره ی بزرگ در سطح شهرهای همسایه و سپس شناخته شدن در سطح کشوری بروید.

 

تصور عداه ای از خلاقیت یك نوع پوشش است. پوششی كه میتواند محصولات و خدماتی كه كیفیت مطلوب را ندارند از دید مصرف كننده و مشتری پنهان كند و یا ممكن است تصور این عده این باشد كه میتوانند در قالب طرحی خاقانه محصولات بی كیفیت خود را همواره به فروش برسانند. اما قطعا خلاقیت تمام آنچه كه مشتری نیاز دارد نیست. بلكه نوعی محرك برای تمایل به استفاده از محصولات و خدماتی می باشد كه در قالب های خلاقانه عرضه می گردند.
در واقع خلاقیت موجب میشود تا فرد ترقیب شود تا از كالا و خدمات استفاده كند و بعد از تجربه ی استفاده و رضایت مشتری ثابت گردد.
مشتریان ثابت در هر شغلی همیشه از مزایای خاصی نسبت به باقی مشتریان برخوردارند و این مشتریان ثابت اند كه موجب سود دهی می شوند. به دست آوردن اعتماد مشتری ها و جلب نظر آنها با كیفیت و سرویس دهی خوب و رفتار مناسب پرسنل به وجود می آید. خلاقیت در اینجا می تواند بازویی باشد كه شخص كه به سمت استفاده از محصولات شما راهنمایی كند و سوق دهد و در ادامه این هنر و توانایی های شما است كه می تواند افراد را مشتری ثابت تبدیل كند یا خیر.
اگر خلاقیتی كه برای آن زمان و وقت صرف شده و موجب تشویق فرد به جلب نظر و استفاده شده است، در اثر سرویس دهی نامناسب و محصول بی كیفیت نتواند مشتریان دایمی ایجاد كند در واقع تنها در مرحله ی اولیه و در بخش خلاقیت موفقیت حاصل شده نه در توانایی نگه داشتن مشتری.