نقش عناوین در طراحی سایت

در امر طراحی سایت برای فعالیت های مختلف و پیشرفت به سمت موفقیت سئو سایت موارد و نکات ریز و مهمی وجود دارد که در کنار یکدیگر منجر به موفقیت سایت می شود.
اگر شما به دنبال
آموزش طراحی سایت در کرج به وسیله ی مقالات هستید خواندن این مقاله را به شما توصیه می کنیم.
از مهمترین مواردی که می توان نام برد که در موتورهای جستجو نیز اهمیت بالایی دارند عناوین هستند. در واقع با استفاده از عنوان زمینه کاری سایت شما مشخص می شود. عنوان هر سایت حکم نام و نام خانوادگی هر شخص را دارد. در واقع با عنوان سایت می توان آن را صدا زد. همانطور که نیاز است تا شخصی را در بین جمعیتی فراخواند و نیاز به بکار بردن نام اوست در رابطه با وب سایت ها نیز همین است و باید در
طراحی سایت عناوین مشخص باشد.
اما کیفیت این عنوان نیز اهمیت دارد. نام شما هرچه خاص تر و منحصر به فرد تر باشد احتمالا شباهت اسمی با دیگران کم تر است و به خاطر سپردن آن آسان تر. برای وب سایت ها نیز درست همین گونه است هر چه منحصر به فرد تر بهتر.
پس در ابتدا برای عنوان سایت خود یک نام منحصر به فرد انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که این عنوان باید با زمینه کاری شما کاملا مرتبط باشد تا بیانگر فعالیت سایت شما گردد این موضوع در بهبود
سئو در کرج نیز موثر است. در صورتی که عنوان نداشته باشید، موتورهای جستجو متن جایگزینی را برای سایت انتخاب می کنند و این به هیچ وجه برای سایت شما مناسب نخواهد بود.
نقش سئو در اینجا این چنین عمل می کند که برای مثال شما قصد دارید تا با عنوان
طراحی سایت در کرج در رتبه های اولیه گوگل را فتح کنید. بهترین کار این است که آن را در عناوین خود قرار دهید.
در استفاده از عناوین نیز باید دقت نمود که نحوه بکار بردن آنها چگونه باشد. دیگر زمان عناوین کوتاه گذشته است و دیگر کاربردی نخواهند داشت و مورد تائید موتورهای جستجو نیستند. استفاده از عنوان های تفضیلی که توضیحی از فعالیت شما باشد بهتر است و همواره عنوان های کامل مورد نظر موتورهای جستجو همچون گوگل است. پس به خاطر داشته باشید که از عنوان کوتاه استفاده نکنید که منسوخ شده است و اگر سایت های بزرگ را مورد بررسی قرار داده باشید متوجه می شوید که همه از عنوان طولانی استفاده می کنند. از طرفی  استفاده از عنوان های بسیار طولانی باعث می شود که مطلب شما به صورت کامل در گوگل ثبت نشود و می تواند روی ورودی های شما اثر منفی بگذارد. پس بهتر است حد وسط را رعایت نمایید.

 

طراحی سایت در کرج