در طراحی سایت و سئو به این موارد دقت کنید


زمانی که شما برای کسب و کار خود اقدام به طراحی سایت می کنید به این نکته توجه داشته باشید که سئو در کنار طراحی وب سایت کامل کننده است و منجر به موفقیت خواهد شد.

در هر مقاله ای برای موفقیت بیشتر وب سایت آپدیت روزانه سایت پیشنهاد می شود اما باید بدانید زمانی که شما مطلب و یا پستی را ارسال می کنید، چگالی کلمات (Keyword Density) در متن بسیار اهمیت دارد که در سئو و طراحی سایت موثر است.
چگالی هر لغت باید رعایت شود تا مثمر ثمر باشد. البته در این بین محتوا و اعتبار آن نیز دور از اهمیت نیست.

جهت تفهیم این مطلب آن را با مثالی برایتان شرح می دهیم.
برای مثال شما صفحه ای با عنوان طراحی سایت در کرج دارید و می خواهید تعداد کلمات کلیدی موجود در این صفحه را رعایت کنید. قبل از هر چیز باید آن کلمات را شناسایی کرده که در اینجا طراحی سایت در کرج  و سئو در کرج کلماتی است که در گوگل سرچ می شوند.
حال تعداد تکرار این کلمات باید به طور متناسبی باشد تا تاثیر مثبتی بر روی سئو سایت بگذارد. تعداد تکرار کلمه طراحی وب سایت در کرج باید به گونه ای باشد که بیش از حد مجاز و کمتر از آن نباشد که خود نیاز به بررسی دقیق و میزان Focus Keyword دارد.

موارد بسیاری هستند که باید جهت ارتقا رتبه سایت به آن دقت نمود و رعایت کرد.
آپدیت وب سایت، کپی نبودن پست ها، مطالب مفید و متناسب با موضوع سایت، رعایت چگالی کلمات هر یک در موفقیت وب سایت و جلب رضایت کاربر تاثیر زیادی دارد.

در رابطه با چگالی کلمات باید گفت به طور کلی بدین مفهوم است که تعداد تکرار کلمات کلیدی باید طبق اصول و قواعد استاندارد انجام گیرد.
رعایت چگالی کلمات به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود؛
1.    شامل چگالی کلمات کلیدی داخلی
2.    چگالی کلمات کلیدی لینک شده
درصد چگالی این کلمات متناسب با متن متفاوت است و معمولا 3 تا 5 درصد صفحه را شامل می شود. بهترین حالت برای زوم روی کلمات خاص به همراه لینک کردن آن کلمه درصدی مابین 15 تا 20 درصد متن می باشد.

توجه داشته باشید که اگر تعداد تکرار کلمات کلیدی شما زیاد از حد مجاز باشد می تواند تاثیر منفی بر روی سئو و طراحی سایت شما داشته باشد و نه تنها باعث بالا رفتن رنک وب سایت شما نشود بلکه باعث افت و از اعتبار خارج شدن آن می شود.